"KROZ IGRU DO MAJSTORSTVA"
SVETSKA FEDERACIJA REALNOG AIKIDOA

ŽUTI POJAS – 5. KYU
- program za decu od 5 do 12 godina -

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.

Padovi: pad nazad.
Poznavanje principa oslobađanja od raznih hvatova.

Tehnike:

 1. Odbrana od hvata za kosu spreda - povlačenje unazad i poluga na zglobu šake
 2. Odbrana od hvata za okovratnik, jednom rukom odpozadi - provlačenje ispod ruke unazad i poluga na zglobu šake
 3. Odbrana od hvata sa strane odpozadi (džeparenje)
 4. Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - iskorak u stranu i provlačenje ispod ruke
 5. Odbrana od hvata za ruku (rukovanje) - provlačenje i pritisak - "sečenje" rukom nadole
 6. Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku - izvrtanje i povlačenje protivnika u krug, spolja
 7. Odbrana od hvata za grudi - povlačenje unazad i poluga na zglobu šake

NARANDŽASTI POJAS – 4. KYU
- program za decu od 5 do 12 godina -

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.

Padovi: pad nazad, kolut napred - pad napred.

Tehnike:

 1. Odbrana od hvata za ruku (hvat desnom rukom za levu ruku) - iskorak u stranu i poluga na zglobu šake - druga forma
 2. Odbrana od hvata za ruku (rukovanje, desnom rukom za desnu ruku) - okretanje tela, "ringišpil"
 3. Odbrana od obuhvata oko struka - oslobađanje hvatom za prste
 4. Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - iskorak u stranu i poluga na zglobu šake - druga forma
 5. Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - izvrtanje na gore sa fiksacijom na grudima i rušenje
 6. Odbrana od udarca u glavu odozgo - ukrštanje ruku, prva forma

ZELENI POJAS – 3. KYU
- program za decu od 5 do 12 godina -

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.

Padovi: pad nazad, pad napred.

Tehnike:

 1. Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda, provlačenjem ispod desne ruke - druga forma
 2. Odbrana od kružnog udarca u glavu (šamar)
 3. Odbrana od udarca odozdo u stomak - povlačenje noge unazad i blokada ruke ukrštenim rukama - poluga
 4. Odbrana od hvata za oba ramena odpozadi - povlačenje noge unazad i provlačenje glave između ruku
 5. Odbrana od "pozdravljanja" - provlačenje i sečenje nadole - poluga na zglobu, izvrtanjem
 6. Odbrana od obuhvata rukom oko vrata "kragna" - hvat za kosu i povlačenje
 7. Odbrana od udarca ispruženom rukom u glavu - hvat spolja sa dve ruke i povlačenje u krug - prva forma
 8. IZBEGAVANjE napada jednog napadača

PLAVI POJAS – 2. KYU
- program za decu od 5 do 12 godina -

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje, korak okret i okret na petama.

Padovi: pad napred, pad nazad, pad nazad sa ustajanjem, vezani pad napred-pad nazad.

Tehnike:

 1. Odbrana od udarca rukom u glavu odozgo - iskorak u stranu i zaustavljanje udarca ukrštenim šakama - kontrola na zglobu šake
 2. Odbrana od obuhvata oko struka odpozadi - izvlačenje jedne noge i kontrola
 3. Odbrana od hvata za grudi spreda - provlačenje glave i tela ispod jedne ruke
 4. Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke odpozadi - prebacivanje jedne ruke i poluga na zglobu šake izvrtanjem - treća forma
 5. Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - izvrtanje ruku sa polugom i rušenje napadača hvatom za kosu
 6. Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - propuštanje okretom na unutrašnju stranu i rušenje
 7. Odbrana od kružnog udarca nogom sa strane - propuštanje korakom i okretom - poluga na peti
 8. IZBEGAVANjE napada dvojice napadača

BRAON POJAS – 1. KYU
- program za decu od 5 do 12 godina -

Kretanja: Dobro znanje svih kretanja.

Padovi: Pravilan rad svih padova.

Tehnike:

 1. Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi - okretanje spolja - rušenje i kontrola
 2. Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi - okretanje unutra sa šamarom
 3. Odbrana od hvata za ruku i kragnu - prebacivanje ruke i poluga na zglobu
 4. Odbrana od hvata desnom rukom za levu ruku - ulazak unutra, hvat napadačeve ruke i brzo okretanje - druga forma
 5. Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku - korak okret spolja i povlačenje napadača za sobom - prva forma
 6. Odbrana od hvata jednom rukom za okovratnik odpozadi - brzo provlačenje ispod ruke i poluga na laktu
 7. IZBEGAVANjE napada više napadača

DEČIJI CRNI POJAS – 1. DAN
- program za decu od 5 do 12 godina -

Izuzetno talentovani učenici ovog uzrasta imaju mogućnost da se pripremaju za dečiji crni pojas. Tokom dužeg vremenskog perioda, u dogovoru sa trenerom, pripremaju delove propisanog programa i polažu pred komisijom SCRA, na čelu sa majstorom Ljubomirom Vračarevićem, tvorcem realnog aikidoa.

Program obuhvata:

 1. Prikaz svih vrsta kretanja (pravilan stav, odsečno pravilno kretanje)
 2. Pravilan rad svih vrsta padova
 3. Principi oslobađanja od raznih vrsta hvatova
 4. Besprekorno izvođenje najmanje po 5 tehnika odbrane od:
  • raznih vrsta hvatova spreda
  • raznih vrsta hvatova odpozadi
  • udaraca rukom u glavu odozgo
  • udaraca rukom u glavu sa strane
  • nožnih udaraca
  • karate udaraca
 • IZBEGAVANjE napada dva i više napadača.
 •  

  PROGRAM POLAGANJA ZA ZVANJA
  SVETSKE FEDERACIJE REALNOG AIKIDOA

  ŽUTI POJAS – 5. KYU

  1. Odbrana od hvata za istu ruku – prva forma, spolja i unutra
  2. Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu šake i laktu
  3. Odbrana od hvata za suprotnu ruku – poluga na zglobu šake i laktu
  4. Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na vratu i bacanje
  5. Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu šake (izvrtanje)
  6. Odbrana od hvata za rame, rever, grudi – poluga na zglobu šake
  7. Odbrana od udarca odozgo u glavu – propuštanje spolja (ulazak unutra)
  8. Odbrana od kružnog udarca rukom sa strane u glavu – poluga na zglobu šake
  9. Odbrana od hvata otpozadi jednom rukom za okovratnik – poluga na zglobu ili laktu
  10. Odbrana od obuhvata oko struka odpozadi – hvat za nogu i rušenje sa kontrolom

  NARANDŽASTI POJAS – 4. KYU

  1. Odbrana od hvata za suprotnu ruku – poluga na laktu i zglobu šake
  2. Odbrana od hvata za istu ruku – poluga na zglobu šake
  3. Odbrana od hvata sa dve za dve ruke – poluga na zglobu šake i laktu
  4. Odbrana od udarca odozgo u glavu – poluga na zglobu šake
  5. Odbrana od kružnog udarca nogom – poluga na peti
  6. Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – izvrtanje šake i poluga na malom prstu (prolazak ispod ruke)
  7. Odbrana od hvata sa dve za dve ruke – poluga na zglobu pod pazuhom
  8. Odbrana od udarca odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje
  9. Odbrana od udarca odozgo u glavu – poluga na zglobu šake
  10. Odbrana od uboda nožem odozdo
  11. Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – poluga na zglobu šake

  ZELENI POJAS – 3. KYU

  1. Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – poluga na zlobu šake i laktu
  2. Odbrana od udarca pesnicom u stomak – poluga na vratu i bacanje
  3. Odbrana od hvata za rever – poluga na zglobu šake i laktu
  4. Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – poluga na laktu
  5. Odbrana od hvata za istu ruku – povlačenje sa prolaskom ispod ruke i poluga na malom prstu
  6. Odbrana od udarca odozgo u glavu – propuštanje sa provlačenjem ispod ruke sa polugom na malom prstu
  7. Odbrana od udarca nogom u stomak – bacanje i kontrola
  8. Odbrana od udarca pesnicom u stomak pravo – poluga na zglobu šake
  9. Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – ulazak telom i bacanje šamarom
  10. Odbrana od hvata otpozadi za okovratnik – poluga na vratu
  11. Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – poluga na malom prstu

  PLAVI POJAS – 2. KYU

  1. Odbrana od uboda nožem odozgo – propuštanje udarca nadole, prolazak ispod ruke i poluga na zglobu šake (pritisak dlanom na prste)
  2. Odbrana od uboda nožem u stomak pravo – poluga na laktu
  3. Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu – poluga na vratu i bacanje povlačenjem glave nadole
  4. Odbrana od hvata za rame i udarca odozgo u glavu – poluga na vratu i bacanje
  5. Odbrana od kružnog udarca nogom – provlačenje ispod noge i rušenje
  6. Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – poluga na vratu
  7. Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – povlačenje ruke ispod pazuha
  8. Odbrana od udarca pesnicom u stomak pravo – propuštanje i rušenje
  9. Odbrana od kružnog udarca u glavu – blok i poluga na zglobu lakta povlačenjem odozgo
  10. Odbrana od kružnog udarca u glavu – prebacivanje ruke preko glave sa polugom na palcu, zglobu, šaci, laktu
  11. Odbrana od udarca odozgo u glavu spreda – postavljanje ramena ispod pazuha i rušenje protivnika okretanjem njegove glave
  12. Odbrana od udarca odozgo u glavu – udarac rukom u bradu i poluga na laktu
  13. Odbrana od udarca rukom odozgo u glavu – ulazak i rušenje protivnika okretanjem unazad

  BRAON POJAS – 1. KYU

  1. Odbrana od hvata otpozadi za okovratnik – šamar sa rušenjem
  2. Odbrana od obuhvata otpozadi oko vrata i hvat za ruku – dve varijante
  3. Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi – ukrstanje ruku – poluga
  4. Odbrana od udarca pesnicom u glavu – poluga na vratu
  5. Odbrana od udarac pesnicom u glavu – poluga na zglobu šake
  6. Odbrana od obuhvata otpozadi oko vrata i hvat za ruku – gušenje i kontrola
  7. Odbrana od kružnog napada nožem – blokada sa izvrtanjem ruke
  8. Odbrana od uboda nožem odozdo sa strane – poluga na laktu
  9. Odbrana od hvata za rever i noža na grlu – poluga na ruci
  10. Odbrana od direktnog uboda u stomak – poluga na zglobu šake – okret sa izvrtanjem šake
  11. Odbrana od kružnog udarca u glavu – blok sa povlačenjem lakta odozdo
  12. Odbrana od pištolja spreda (2 forme)
  13. Odbrana od pištolja otpozadi (2 forme) spolja i unutra

  CRNI POJAS – 1. DAN

  Sve vrste kretanja, sve vrste padova i leteći padovi.
  Tehnike realnog aikidoa :

  1. Poznavanje teorije realnog aikidoa
  2. Poznavanje metodike treninga realnog aikidoa (podrazumeva najmanje godinu dana asistiranja na treninzima)
  3. Poznavanje fizičke pripreme u realnom aikidou
  4. Pojedinačne tehnike odbrane od karate udaraca
  5. Pojedinačne tehnike odbrane od noža
  6. Tehnike odbrane od dva ili više napadača koji istovremeno hvataju
  7. Odbrana od dva napadača na sve vrste napada
  8. Odbrana od noža od više napadača
  9. Odbrana od napada palicom
  10. Odbrana od napada pištoljem
  Slobodan prikaz raznih kombinacija tehnika realnog aikidoa.

  ©2008, kra-heiho.com Sva prava zadržana.