Ljubomir Ljuba Vračarević (1947.) majstor realnog aikidoa 10. DAN – SOKE, ceo svoj profesionalni rad posvetio je realnom aikidou – autentičnom stilu samoodbrane, koji je stvarao godinama.

Kada je Evropa krajem 60-ih otkrila aikido, on je među prvima koji su počeli da ga treniraju. Zvanje majstora, crni pojas 1. DAN stekao je već 1971. godine. Danas je nosilac i majstorskih zvanja: 1. DAN u džudou, 1. DAN u rukopašnom boju, 8. DAN u džiu-džici i 8. DAN kinami-ryu aikijujutsu.

Tokom prvog usavršavanja u Japanu, 1978. godine boravi u Hombu dođou, kod majstora Kišomara Uješibe (10. DAN) sina tvorca aikidoa Moriheja Uješibe. Uvažavajući zvanja i ugled japanskih majstora, Vračarević teži svom stilu rada, primerenom njegovoj konstituciji, mentalitetu i tradiciji kojoj on pripada. Rad sa vojnim i policijskim jedinicama tokom 70-ih godina podstakao ga je da počne da usavršava praktični, upotrebni aspekt veštine, kako bi povećao primenljivost i efikasnost tehnika u realnim situacijama.

Drugi boravak u Tokiju, 1993. godine u čuvenom Jošinkanu – školi velikog majstora Gozo Šiode (10. DAN), potvrdio je ispravnost Vračarevićevog razmišljanja. Iako je radio svoj "tvrdi" stil, na kraju boravka je doživeo izuzetne počasti – susret sa velikim Šiodom koji je već bio bio u dubokoj starosti i dobijanje diplome koju je Šioda lično potpisao.

PROGRAMI SPECIJALNE OBUKE vojske, policije i telohranitelja, doneli su majstoru Vračareviću međunarodnu reputaciju. U proteklih 20-ak godina obučavao je službe obezbeđenja i telohranitelje predsednika Zimbabvea, Libije, Makedonije, Republike Srpske, Kazahstana i Slovenije. Držao je kurseve specijalnim jedinicama u nekoliko zemalja, među kojima posebno ističe rad sa ruskim "Alfama", za koji je dobio visoki vojni orden od generala Fetisova. Od 2002. god. majstor Vračarević je ovlašćeni instruktor IBSSA, i njen predstavnik u Srbiji i Crnoj Gori.

BODYGUARD TRAINING CENTAR "VRAČAREVIĆ" je jedina ovlašćena škola u Srbiji i Crnoj Gori za izvođenje obuke telohranitelja i službi obezbeđenja po standardima IBSSA – Internacionalne bodyguard asocijacije, koja je obrazovno i organizaciono prisutna u 112 zemalja sveta. O ugledu i poziciji IBSSA u svetu, govori i podatak da u ovom trenutku oko 80 šefova vlada obezbeđuju lica sa IBSSA sertifikatom.

DEČIJE ŠKOLE REALNOG AIKIDOA, u kojima se sa decom od 5 do 12 godina radi po programu "Kroz igru do majstorstva", predstavljaju posebnu oblast Vračarevićevog pedagoškog rada. Ovaj program je prilagođen psihofizičkim sposobnostima dece i daje odlične rezultate.

U dosadašnjoj karijeri majstor Vračarević je održao preko 150 seminara u zemlji i inostranstvu, a kroz klubove realnog aikidoa, okupljene u Svetskom centru realnog aikidoa, prošlo je preko 120.000 učenika.

Majstor Vračarević je autor više knjiga o samoodbrani: "Aikido" (1977.), "Odbrana od noža" (1983.), "Aikido – džudo" (1987.), "Odbrani se bez straha" - samoodbrana za žene (1994.), "Obučavao sam telohranitelje" (1995.), "Realni aikido" (1996.) – užbenik na Višoj školi za sportske trenere. Autor je video kaseta: "Od početnika do majstora", "Odbrana od noža", "Trenerska licenca", "Nož, pištolj, palica", "Kroz igru do majstorstva".

Priznanja koja je majstor Vračarević dobio u svojoj izuzetnoj karijeri su mnogobrojna.

On je tehnički direktor Ruske federacije realnog aikidoa, član Predsedništva Evro-azijske kjokošinkai federacije, podpredsednik Svetske federacije rukopašnog boja, počasni predsednik Vušu federacije oblasti Šingjang – Kina, počasni član MAA – Internacionalne asocijacije borilačkih veština sa sedištem u Nemačkoj, jedan od osnovača i predsednik Svetskog centra realnog aikidoa, koji koordinira rad klubova realnog aikidoa širom sveta.

Majstor Vračarević je od 1997. god. profesor na Višoj školi za sportske trenere u Beogradu. Za izuzetne rezultate u borilačkim veštinama, Ruska akademija nauka o Zemlji, 1998. god. izabrala ga je za redovnog člana. Međunarodna akademija nauka za probleme nacionalne bezbednosti dodelila mu je čin general-majora, 2001. god.

Na predlog Američke asocijacije za borilačke veštine – USMA, majstor Vračarević je IZABRAN U KUĆU SLAVNIH (Martial Arts Hall of Fame) 2002. god. i dodeljeno mu je zvanje GRANDMASTER (Veliki majstor), što je najviša titula Kuće slavnih. Ovo priznanje značilo je i priznanje njegovog stila – realnog aikidoa, koji je upisan u Internacionalnu klasifikaciju borilačkih veština kao AUTENTIČNA SRPSKA BORILAČKA VEŠTINA.

Priznajući originalnost realnog aikidoa, Internacionalni savet velikih majstora (International Martial Arts Headfounders & Grandmaster Council), izabrao je 2003. god. majstora Vračarevića za svog člana i dodelo mu crni pojas 10. DAN – SOKE, najviše zvanje u borilačkim veštinama, koje nose osnivači stila. Isti savet mu je dodelio priznanje Najbolji Grandmaster 2003. godine.

Majstor Vračarević je direktor institucije Martial Arts Hall of Fame za teritoriju Srbije i Crne Gore.


©2008, kra-heiho.com Sva prava zadržana.