Realni aikido

Kao i u drugim borilačkim veštinama, i u aikidou postoji više stilova. Svaki majstor koji je dostigao vrhunac u poznavanju veštine maksimalno unosi sopstvenu kreativnost, svoje elemente i sklonost ka određenim tehnikama, usavršavajući ih dalje, što dovodi do razlika u sistemima treninga i izvođenja tehnika.

Realni aikido je nastao kao rezultat višegodišnjeg rada akademika majstora Ljubomira Ljube Vračarevića 10. DAN koji je usavršavajući ga kod različitih vrhunskih majstora, oslobodio aikido mistifikacija i do perfekcije doveo elemente koji aikido-u povećavaju efikasnost i primenjivost u realnim životnim situacijama. Tako je stvoren realni aikido. To je praktična i efikasna veština samo-odbrane koja primenjuje superiorne odbrambene tehnike zasnovane na zakonima prirode. Mnogi poznavaoci borilačkih veština sa pravom realni aikido nazivaju naukom jer efikasno koristi saznanja iz oblasti fizike, anatomije, psihologije...

Neki od principa realnog aikido-a su: pravovremena reakcija, uklapanje u protivnikom napad, izbacivanje napadača iz ravnoteže i za to vreme izvođenje neke od poluga kontrole ili bacanja. Za realni aikido je karakteristična primena atemi-vaze, zbunjujućih udaraca u vitalne tačke koje služe skretanju pažnje napadača sa izvođenja tehnike na iznenadni bol, sa ciljem uspešnog nesmetanog izvođenja tehnike. U sistemu treninga se naročito obraća pažnja da napadač realno izvodi napad, tj. ako je u pitanju udarac izvodi se brzo, snažno i precizno a ukoliko je u pitanju napad u obliku hvata, on takođe mora biti brz i snažan, što važi i za kombinaciju napada. Vežbajući odbranu od ovakvih napada na pravi način realnim aikido-om se stiče veoma primenjivo znanje, što je i cilj ove veštine.

Realni aikido je dostigao vrhunac u poznavanju odbrane od više napadača. Osnovna karakteristika je konstantno, fluidno i racionalno kretanje, za vreme koga se izvode efikasne tehnike koje omogućuju vrlo sigurnu i kvalitetnu odbranu. Izuzetno važan deo realnog aikidoa je kontrola protivnika, a tome se kako na treningu tako i u realnoj situaciji poklanja posebna pažnja...

S obzirom da se radi o veoma složenoj veštini vežbanjem se jača koncentracija, koordinacija, volja, odlučnost, samopouzdanje, povećava se otpor na stres. Osnovna postavka realnog aikido-a je da se efikasno savlada protivnik a da se pri tome fizički ne povredi. Međutim u slučaju borbe realni aikido može da bude veoma opasno oružje.

Klub Realnog aikido-a "HEIHO"

Klub realnog aikido-a je nastao kao rezultat rada i truda grupe entuzijasta koji su želeli da omoguće širenje i popularizaciju veštine za široki audiotorijum mladih ljudi koji su želeli da se približe ovoj drevnoj japanskoj veštini.

Sam klub je osnovan na sednici dana 04.12.1994. godine u Beogradu, ul. Avalska br. 2. Na sednici je izabran predsednik kluba gđa. Divna Karanović i ostali upravni organizacioni Organi kluba.

Klub je počeo sa prvim trenizima u Domu Vojske u Obrenovcu pod nadzorom trenera Nikole Ognenova gde je za kratak period okupio veliki broj pristalica i članova.

Kasnije, klub se pod rukovodstvom Vladimira Karanovića seli u Beograd u SC Banjica, gde se održavaju prva polaganja za naše članove pod komisijom Svetskog centra realnog aikido-a, čiji je naš klub ravnopravni član, kao i član Aikido Saveza Jugoslavije za realni aikido.

Trenutno Klub se nalazi u O.Š. "Sv. Sava" u Beogradu, ulica Maršala Tolbuhina 42, a treninge vodi majstor realnog aikido-a Vladimir Karanović, crni pojas 4. DAN sa svojim asistentima.

Biografija trenera

Karanović Vladimir

  • licencirani trener realnog aikido-a
  • nosioc crnog pojasa 4. DAN
  • rođen 10.02.1977. u Beogradu
  • Apsolvent Fakulteta za Fizičku Kulturu
  • Član US Hall of fame od 2005. godine
  • Realnim aikidom se bavi od 1993. godine
  • Predhodno se jako uspešno bavio atletikom, a sada povremeno streljaštvom.

    O sebi i aikido-u kaže: "Sa realnim aikido-om upoznao sam se na krajnje zanimljiv način, a za sve ove godine koje sam proveo sa njim i one za koje se nadam da ću provesti, su me sasvim uverile da je realni aikido superioran u odnosu na neke druge srodne borilačke veštine i da ne postoji ništa drugo na svetu što bi radije trenirao. Najveće zadovoljstvo mi predstavlja da mlade generacije podučavam onome što su mene kao klinca učili drugi veliki majstori".


  • ©2008, kra-heiho.com Sva prava zadržana.