Definicije realnog aikidoa:

 1. Realni aikido:
  veština sjedinjenja sa zemljom.

 2. Realni aikido:
  način stapanja enegije koju realni aikidoka želi da postigne sa strunjačom, tako što ga često bacaju na nju, u nadi da će se sjediniti sa njom. Ovo se uglavnom ne postiže, pa se proces ponavlja, i to veoma često.

 3. Tatami:
  obično se misli da ova reč znači "strunjača", međutim to je zapravo japanska kletva. Zabuna je nastala zbog Zapadnjaka koji su posećivali dodžo i čuli ljude koji uzvikuju "tatami" pri neuspešnim pokušajima sjednjivanja sa strunjačom.

 4. Matte:
  "te" = ruka, "mat" je naravno strunjača, te je "mat te" veština stava na šakama i hodanja na rukama. Ponekad ovo rezultira neuspelim pokušajem sjedinjavanja sa strunjačom, nakon čega realni aikidoka nastavlja da pokušava da se sjedini sa strunjačom, ali noseći gips. Ovo je mnogo teže, jer gips sprečava realnog aikidoku da se priljubi uz strunjaču.

 5. Kiai-do:
  disleksični realni aikido. Takođe poznat kao "pijani realni aikido", uglavnom se praktikuje u barovima, praćen urlanjem.

 6. Ukemi:
  umetnost sjedinjavanja sa strunjačom, deo učenja realnog aikidoa.

 7. Ukemi:
  veština obrušavanja na zemlju bez naočigled dobrog razloga.

 8. Tresak:
  znak neuspešnog sjedinjavanja sa strunjačom. Realni aikidoka je toliko frustriran što ne uspeva da se sjedini sa strunjačom, da će svom snagom tresnuti od strunjaču. To ne urodi plodom, jer svaki realni aikidoka zna da se to jedino može dogoditi pri velikoj brzini.

 9. Nage-waza:
  veština pomaganja drugima da se sjedine sa strunjačom - drugi deo učenja realnog aikidoa.

 10. Randori:
  nepravilan izgovor reči "raznet". To je optimalan metod mešanja sa više napadača.

 11. Shodan (muškarac):
  muškarac koji je toliko naviknut na sjedinjavanje sa strunjačom (i pomaže drugima pri tome), da može da dođe u suknji na čas i niko mu se neće smejati, jer pomaže drugima da nauče da se sjedine sa strunjačom. Pri velikoj brzini.

 12. Hakama:
  ono što šodani nazivaju suknjom da ne bi morali da podučavaju mnogo ljudi sjedinjavanju sa stručanjom.

 13. Atemi:
  ono što koristite da biste ubedili protivnike da je vaš realni aikido dovoljno jak da biste se suočili sa njihovim napadom.

 14. Shihans:
  ne možete da živite sa njima, a ne možete da ih bacite.


©2008, kra-heiho.com Sva prava zadržana.